Prof.Dr. Edibe Ünal

bİlİşsel egzersİz terapİsİ ve danışmanlığı

Prof.Dr. Edibe Ünal Kimdir?


1991 yılı, Hacettepe Üniversitesi mezunu bir fizyoterapisttir. Akademik hayatına devam ettiği Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nde 2002 yılından itibaren romatolojik hastalar ilgi alanını oluşturdu. 2006 yılında profesör öğretim üyesi olarak Romatolojik Rehabilitasyon Ünitesini kurdu ve halen ünite sorumlusu olarak çalışmalarına devam etmektedir. Hem erişkin, hem de çocukluk çağı romatizma teşhisi almış hastalara egzersiz yaklaşımları ile tedavi vermektedir. İlgi alanı ağrı yönetiminde bilişsel egzersiz yaklaşımıdır.2004 yılında Avustralya Fizyoterapi Derneği Pilates Enstitüsü (APPI) tarafından Londra’da düzenlenen Klinik Pilates egzersizleri kurslarına başladı. İki yıla yayılan süreçte, 2005 yılında yazılı, 2006 yılında pratik sınavları geçerek 4 aşamalı olan “matwork” serisini tamamladı. Türkiye’ye APPI’den eğitim alarak “eğitmen” ünvanıyla “klinik pilates egzersizleri” ni tanıtan ilk kişidir.2008’de bir yılı kapsayan dört aşamalı bir süreç sonunda, yine Londra’da düzenlenen aletli pilates eğitimlerini de tamamlayarak bu alanda “ tam sertifikalı eğitmen ” oldu.

2004 yılından itibaren klinik ortamda bu egzersiz modelini romatizmal, ortopedik ve norolojik hastalara uygulama olanağı buldu. Bu süreçte egzersizle kazanılan yararlanımların, hastaların duygu durumlarından etkilendiğini gözlemledi. 2009 yılında “Safranbolu’da” psikologlar tarafından düzenlenen (NİRENGİ) “Bakmak, görmek, görülmek” adlı üç günlük bir eğitime katıldıktan sonra “hasta tedavisinde psikolojik yönün mutlaka desteklenmesi gerekir“ yönündeki görüşü benimsedi. Yine 2009 yılında iki buçuk aya yayılan bir süreçte İstanbul’da Bilgi Üniversitesi’nin Psikoloji Bölümü’nden “dansterapi” eğitimi aldı. Dansterapi egzersizlerini, hastaların duygu -durumlarından ve spazm etkisinin vücutlarında yarattığı olumsuz pozisyondan uzaklaşmalarını sağlayan bir araç olarak kullandı. Dans terapi ile sağlanan zihinsel gevşemenin ardından, klinik pilates egzersizleriyle hastaların hem kendilik, hem de kassal farkındalıklarını geliştirdi. Böylece klinik pilates ve dans terapiyi birleştirerek, yeni bir teknikle hastalarına uygulama olanağı buldu. Hastalarının faydalanım ve kazançlarını dikkate alarak, eğitimi dansterapi ile kombine ederek “klinik pilates terapi” modelini geliştirdi. Bu modeli destekleyen çalışmalar ve projeler üretti. 2010 yılı güz sömestrinde Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü’nde klinik psikoloji lisans derslerine katıldı. Bu eğitim 2012 yılı bahar sömestrine kadar devam etti. 2010 ve 2012 yıllarında psikiyatrist ve psikologlardan oluşan eğitmenlerden cinsellikte tedavi eğitimleri aldı (CETAD). 2004 yılından itibaren aralıksız devam eden, haftada üç gün uygulanan, romatizmal hastalardan oluşan klinik pilates sınıflarını yönetti. Yaklaşık on yıllık klinik tecrübe ile oluşan süreçte, kendini güncelleyen ve hastalardan alınan geribildirimlerle gelişen -egzersiz, drama, olumlama, cinsel eğitim, sözel ifadelerle farkındalık eğitimi ve dansı- içine alan bütüncül bir yapıya dönüşen bu özgün tekniğe son iki yıldır ”Bilişsel egzersiz terapi” adını vermiştir. Bu teknikle, hastalarının duygu durum- ağrı- spazm kısırdöngüsüne girmelerini engelleyen başarılı sonuçlar almaktadır.